یک سیستم مدیریتی کارا یک نرم افزار نیست!

Six-Die_hidesy_226x150همیشه تصور سازمانها از سیستم های مدیریتی بهره مندی از یک نرم افزار که کامل و جامع همه خواسته های مدیریتی را برآورده کند! اما یک سیستم مدیریتی یک نرم افزار نیست بلکه یک نگرش و یک اندیشه است که در سازمان متناسب با فرآیندهای کسب و کار خویش باید طرح ریزی ، برنامه ریزی ، اجرا ، ارزیابی و بهبود یابد.

نرم افزار های فقط تسهیل کننده و بهینه ساز ایده های و اندیشه های مدیریتی هستند در راستای کاهش هزینه ، زمان و نیروی انسانی ما را یاری می رسانند.بخصوص این
که با ارائه داده ها و گزارشات با صحت و دقت بالا مدیران را در تصمیم گیری های صحیح یاری می رساند.

برای داشتن یک نرم افزار خوب مدیریتی باید مراحل زیر را مدنظر داشت:

  1. خواسته های مدیریتی
  2. مدل سازی فرآیند مدیریتی
  3. طرح ریزی سیستم مدیریتی لازم
  4. تحلیل سیستم
  5. مشخص کردن شاخص های کلیدی عملکرد فرآیند
  6. نوشتن یا خرید نرم افزار مبتنی بر تحلیل سیستم و خواسته های فرآیند
  7. آموزش کاربران برای استفاده از نرم افزار
  8. اجرا نرم افزار و آزمایش آن
  9. بهبود و بهینه سازی نرم افزار و بازگشت به بند یک