شرکت مشاوران تدبیر پرداز آویژه (سهامی خاص) با هدف همیاری سازمان ها و صنایع کشور در راستای بهبود فرآیندها و کارکردهای مدیریتی و اطلاعاتی و متشکل از کادری متخصص با بیش از ده سال سابقه در صنایع مختلف تشکیل شده است.

نقش مشاوره مدیریت را سعی کرده ایم با ایجاد نرم افزار های تحت وب توسعه دهیم تا در هر کجا ، هر زمان و هر فردی بتواند به داده های سازمان بیشترین سطح دسترسی و اطلاعاتی را داشته باشد و مبتنی بر داده های با صحت و دقت بالا اهداف سازمان را مدیریت و پایش نماید.

لذا این شرکت اولین گام خویش را در حوزه مشاوره مدیریت در سازمان ها بر می دارد و بر اساس مدل های کسب و کار هر سازمانی به تحلیل سیستم و مدل سازی فرایندهای اصلی سازمان با ابزارهای روز پرداخته و در نهایت با بهره مندی از تکنولوژی نرم افزار خاص خویش تسهیل کننده فرآیند و جریان داده های سازمان برای مدیران می باشد.

 شرکت مشاوران تدبیر پرداز آویژه با بهره مندی از یک ساختار مدیریتی ، فرآیندهای اجرایی پروژه های خویش را به صورت ماتریسی انجام می دهد.از ویژگی های خاص شرکت می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  1. اجرای پروژه های سازمان به صورت بهره مندی از مدل ماتریسی
  2. دانش بنیاد و تمرکز بر مدیریت و ارتقا دانش پرسنل
  3. تحت وب بودن کلیه فرآیندهای اجرایی سازمان
  4. تمرکز بر حوزه نرم افزاری در اجرای بهینه و موثر پروژه های سازمان
  5. استفاده از سیستم مدیریت کیفیت استاندارد ISO 9001  در اجرای فعالیتهای سازمان
  6. آموزش محور و خودآموزی در پرسنل سازمان