مدل Step Modules برای پیاده سازی نرم افزار چیست!؟

مدل Step Modules برای پیاده سازی نرم افزار چیست!؟ یکی از پایدارترین و اصولی ترین مدل های پیاده سازی نرم افزار در سازمانهای بزرگ و پیشرو در سیستم سازی نرم افزار های نگهداری و تعمیرات می باشد که برای اولین بار در کشور توسط کارشناسان شرکت مشاوران تدبیر پرداز آویژه طرح ریزی و اجرا می […]

گام های استقرار نرم افزارهای سیستم مدیریت در سازمان

گام های استقرار نرم افزارهای سیستم مدیریت در سازمان شرکت مشاوران تدبیر پرداز آویژه در زمینه طرح ریزی فرآیندهای مدیریت سازمانی فعال بوده و با ارائه نسل جدید نرم افزار های مدیریتی مبتنی بر مدیریت دانش سازمان کار می کند و مدیران آن بیش از ۱۵ سال تجربه در طرح ریزی فرآیندهای مدیریتی ، تحلیل […]

ارزیابی و سنجش عملکرد پرسنل نگهداری و تعمیرات

ارزیابی و سنجش عملکرد پرسنل نگهداری و تعمیرات برای مدیریت واحد نگهداری و تعمیرات یک سازمان یکی از نیازمندی های اصلی برای مدیریت فعالیتهای نگهداری و تعمیرات ارزیابی و سنجش عملکرد پرسنل واحد نت است.به طور کلی ارزیابی و سنجش عملکرد پرسنل واحد کمک می کند که بتوانیم کاستی ها و نقاط ضعف مدیریتی واحد […]

یک سیستم مدیریتی کارا یک نرم افزار نیست!

یک سیستم مدیریتی کارا یک نرم افزار نیست! همیشه تصور سازمانها از سیستم های مدیریتی بهره مندی از یک نرم افزار که کامل و جامع همه خواسته های مدیریتی را برآورده کند! اما یک سیستم مدیریتی یک نرم افزار نیست بلکه یک نگرش و یک اندیشه است که در سازمان متناسب با فرآیندهای کسب و […]