مدل Step Modules برای پیاده سازی نرم افزار چیست!؟

Building-a-Wall_FredFroese_226x150یکی از پایدارترین و اصولی ترین مدل های پیاده سازی نرم افزار در سازمانهای بزرگ و پیشرو در سیستم سازی نرم افزار های نگهداری و تعمیرات می باشد که برای اولین بار در کشور توسط کارشناسان شرکت مشاوران تدبیر پرداز آویژه طرح ریزی و اجرا می گردد.
در این مدل مبتنی بر تعداد ماژول های نرم افزار  ابتدا یک الی دو ماژول از نرم افزار در سازمان نصب می گردد و کاربران باید با آن دو ماژول کار کنند و ورود اطلاعات نمایند در حین ادامه متن

گام های استقرار نرم افزارهای سیستم مدیریت در سازمان

dashboards-250شرکت مشاوران تدبیر پرداز آویژه در زمینه طرح ریزی فرآیندهای مدیریت سازمانی فعال بوده و با ارائه نسل جدید نرم افزار های مدیریتی مبتنی بر مدیریت دانش سازمان کار می کند و مدیران آن بیش از ۱۵ سال تجربه در طرح ریزی فرآیندهای مدیریتی ، تحلیل سیستم ، ارائه نرم افزار و پیاده سازی سیستم های مدیریتی را در ادامه متن

ارزیابی و سنجش عملکرد پرسنل نگهداری و تعمیرات

outsourcing226x150برای مدیریت واحد نگهداری و تعمیرات یک سازمان یکی از نیازمندی های اصلی برای مدیریت فعالیتهای نگهداری و تعمیرات ارزیابی و سنجش عملکرد پرسنل واحد نت است.به طور کلی ارزیابی و سنجش عملکرد پرسنل واحد کمک می کند که بتوانیم کاستی ها و نقاط ضعف مدیریتی واحد را شناسائی کنیم. ادامه متن

یک سیستم مدیریتی کارا یک نرم افزار نیست!

Six-Die_hidesy_226x150همیشه تصور سازمانها از سیستم های مدیریتی بهره مندی از یک نرم افزار که کامل و جامع همه خواسته های مدیریتی را برآورده کند! اما یک سیستم مدیریتی یک نرم افزار نیست بلکه یک نگرش و یک اندیشه است که در سازمان متناسب با فرآیندهای کسب و کار خویش باید طرح ریزی ، برنامه ریزی ، اجرا ، ارزیابی و بهبود یابد. ادامه متن