نوشته‌ها

گام های استقرار نرم افزارهای سیستم مدیریت در سازمان

dashboards-250شرکت مشاوران تدبیر پرداز آویژه در زمینه طرح ریزی فرآیندهای مدیریت سازمانی فعال بوده و با ارائه نسل جدید نرم افزار های مدیریتی مبتنی بر مدیریت دانش سازمان کار می کند و مدیران آن بیش از ۱۵ سال تجربه در طرح ریزی فرآیندهای مدیریتی ، تحلیل سیستم ، ارائه نرم افزار و پیاده سازی سیستم های مدیریتی را در ادامه مطلب …