سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات PM

یکی از مشاوره های اصلی و کلید شرکت مشاوران تدبیر پرداز آویژه حوزه سیستم های مدیریت نگهداری و تعمیرات می باشد که با طرح ریزی اولین سایت تخصصی نگهداری و تعمیرات www.irantpm.ir در اینترنت قدمتی ۸ ساله دارد و با اکثر سازمانهای بزرگ کشور در زمینه مشاوره سیستم های نگهداری و تعمیرات همکار شده است.
ما با بهره مندی از تجربه و سوابق ده ساله در زمینه نگهداری تجهیزات منحصر بفردترین خدمات مشاوره را با تکیه بر نرم افزار های تخصصی نگهداری و تعمیرات را ارائه می دهیم:
مزایا و اهداف :
استقرار نرم افزار CMMS منطبق بر شرایط و نیازمندی های واقعی هر سازمان،
می تواند یکی از مهم ترین گام ها در بهبود اثربخشی و کارایی فعالیت های نگهداری
و تعمیرات هر سازمان باشد :
فراهم ساختن بستر استانداردسازی و اجرایی کردن فرآیند نت با استفاده از IT
دسترس پذیری به آخرین تغییرات اطلاعات و گزارشهای نت
ایجاد بستری ساختارمند جهت پیاده سازی چرخه SDCA در فرآیند نت
بهبود کیفیت فرآیندهای تعمیراتی از طریق فراهم سازی اطلاعات کافی و معتبر
مدیریت دانش فنی و مهندسی تجهیزات سازمان
شرح خدمات نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات CMMS :
۱٫ ممیزی و عارضه یابی سیستم نت فعلی و تهیه Gap Analysis نت سازمان
۲٫ طرح ریزی فرآیند نگهداری و تعمیرات سازمان
۳٫ بهبود روش های اجرائی ، دستورالعمل های سیستمی و فرم های اجرائی نگهداری و تعمیرات منطبق بر بهره گیری از فنآوری اطلاعات
۴٫ تهیه نیازمندی های نرم افزار CMMS مورد نیاز سازمان شامل :
a. ویژگی ها و عملکردهای مورد نیاز نرم افزار و شرح هر کدام
b. نیازمندی های بستر نرم افزاری ، سخت افزاری و شبکه بر اساس شرایط سازمان
c. استانداردهای بستر تکنولوژیک نرم افزار
۵٫ مشاوره در انتخاب استراتژی تهیه نرم افزار مورد نیاز سازمان (تولید داخلی، تولید توسط پیمانکار، خرید)
۶٫ طراحی نرم افزار مورد نیاز سازمان (تهیه مستندات تحلیلی شامل ERD,PDM, BPMN Software Models و …)
۷٫ خصوصی سازی و ارائه/ تولید نرم افزار نت مورد نیاز سازمان ها (TADBIR CMMS)
۸٫ مشاوره درخصوص انتخاب و خرید نرم افزار CMMS مورد نیاز از شرکت های دیگر داخلی و خارجی
۹٫ برگزاری دوره های آموزشی مربوط به CMMS
۱۰٫ تدوین طرح استقرار نرم افزار CMMS در سازمان ها و صنایع
۱۱٫ مدیریت و اجرای پروژه های استقرار نرم افزار CMMS در سازمان ها
آموزش نگهداری و تعمیرات :
ارائه بیش از ۲۲ دوره آموزشی سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات به شکل تخصصی در بسته آموزش نت ناب.

نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات